Styrelsen 

Barnens Vänner har som alla ideella föreningar en styrelse som ansvarar för och leder föreningens arbete. Styrelsens ledamöter väljs av Barnens Vänners medlemsfamiljer som är med på vårt årsmöte, som hålls varje vår; vanligtvis i Stockholm eller Göteborg. På årsmötet, som också är en väldigt trevlig och fartfylld familjefest, kan medlemmarna ta del av, diskutera och påverka det som händer i föreningen.  

Då alla styrelsemedlemmar själva är adoptivföräldrar svarar de gärna på medlemmars frågor om adoption. Ni är välkomna att kontakta oss på kansliet, så vidarebefordrar vi deras kontaktuppgifter.

 

 

På bilden syns från vänster; Emma Terander, Mia Tagemark, Carl-Otto Eriksson, Cecilia Johansson Meijer ochThomas Linqvist. 

Ordförande 

Thomas Lindqvist i Göteborg, som har adopterat från Kina 

Vice ordförande 

Carl-Otto Eriksson i Bålsta, som har adopterat från Taiwan

Ledamöter 

Cecilia Johansson Meijer i Skara, som har adopterat från Taiwan 

Mia Tagemark i Kalmar, som har adopterat från Taiwan

Emma Terander i Stockholm, som har adopterat från Taiwan