Om oss 

Vi på Barnens Vänner har haft glädjen att få sammanföra barn i behov av ny familj utomlands med längtande familjer i Sverige sedan 1979. Fler än 2 000 barn har fått en familj med vår hjälp, samtidigt som fler än 2 000 sökande familjer har fått glädjen att bli föräldrar.

Genom alla år har vi enbart samarbetat med ett fåtal länder som vi har mycket god kunskap om. 

Vi har alltid varit och är fortfarande en mindre organisation som arbetar på ett proffsigt sätt, samtidigt som det råder en familjär stämning i vår förening. Det kan räcka att du efter några gånger presenterar dig med förnamn för att vi ska känna igen dig. Många sökande använder sig också av oss för att göra en andra eller tredje adoption, vilket gör att vi får lära känna dem än bättre, samtidigt som vi ser det som ett gott betyg på vårt arbete.

Våra adoptivsökande är väldigt delaktiga i sin egen adoptionsprocess. Familjerna kan därför påverka sin handläggningstid i Sverige och känna att de aktivt får göra något i väntan på det som ska komma. 

Vår verksamhet är auktoriserad av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, och bedrivs helt utan vinstintresse. Genom medlemskap i EurAdopt och Nordic Adoption Council kan vi tillsammans med andra adoptionsorganisationer driva gemensamma frågor som rör adoption. 

Läs t ex vårt ställningstagande som vi gjort för att försöka påverka och förbättra situationen för internationellt adopterade och internationell adoption i Sverige.

Utvald för barnets bästa 

Allt vårt arbete sker enligt Haagkonventionen och FN:s barnkonvention som ingår i de internationella regler som finns kring adoption. Det gör också våra kontakter i utlandet. Det innebär att våra adoptivföräldrar vet att de blir utvalda med barnets bästa som utgångspunkt. 

I regelverket framgår det tydligt att barn som inte kan växa upp i sin biologiska familj ska få en ny familj. Att växa upp på barnhem kan aldrig mäta sig med möjligheten att få samhörighet i en familj. I en familj kan barnet nämligen knyta ett djupt, varaktigt, känslomässigt band till någon vuxen och känna tillit och bygga upp en självkänsla, vilket är den viktigaste grunden för en människas utveckling. 

I första hand ska det kontrolleras om barnet kan få en ny familj i sitt ursprungsland. Positiv utveckling i många ursprungsländer gör att allt fler barn får en nationell adoptivfamilj. För något äldre barn, barn med något medicinskt behov eller barn med en social bakgrund som saknar acceptens i ursprungsländerna är det dock fortfarande svårt att få den möjligheten och internationell adoption blir aktuellt. Då finns vi till hands för att hjälpa till. 

Vår historia och varför vi är en medlemsförening 

Barnens Vänner bildades av föräldrar som hade adopterat från Sri Lanka och som ville hjälpa fler barn att få en ny familj. Till en början hette föreningen Sri Lanka Barns Vänner, men namnet ändrades 1994 då samarbeten med fler ursprungsländer hade inletts. 

Vårt kansli finns kvar strax utanför Piteå där föreningen bildades; idag ligger kansliet i Piteå. Vi är fyra anställda på kansliet som alla har arbetat i många år. 

Föreningens övergripande frågor diskuteras av Barnens Vänners styrelse. Styrelsen väljs av våra medlemmar; idag cirka 450 medlemsfamiljer spridda över hela Sverige. Det är främst familjer som vill adoptera eller har adopterat. 

Svensk lagstiftning kräver nämligen att adoptionssökande familjer blir medlemmar i en auktoriserad adoptionsorganisation som ska handlägga adoptionen. Detta för att säkerställa att adoptioner görs på ett etiskt, korrekt sätt. Men många familjer väljer också att vara kvar som medlem också efter det att adoptionen är klar. En av dem har skrivit varför här.