Mer än förmedling av adoptioner

Adoption är en livslång resa, både för den adopterade och för den som blivit adoptivförälder. Adoption väcker även många andra tankar och annat engagemang. Därför arbetar vi även med andra saker än förmedling av adoption.  

Nätverk och röttersökning

Det är inte alla adopterade som är intresserade av att komma i kontakt med andra adopterade eller söka sina rötter. Vi arbetar ändå med att skapa nätverk mellan de adoptivfamiljer som är intresserade; för att det kan vara lärorikt, en trygghet och framför allt kul för både barn och familjer. Det görs bland annat med hjälp av vår Facebookgrupp och på vårt årsmöte. 

Vi stöttar också de adopterade som vill veta mer om sitt ursprung. Föreningens Jubileumsfond ger adopterade möjlighet att söka pengar för att lära sig mer om eller göra en resa till sitt ursprungsland. I de ursprungsländer där de är möjligt att söka efter biologiska släktingar har vi kontakter som kan hjälpa till med detta. Vi förmedlar även information till familjer som vill göra återresor i grupp eller på egen hand.

Medlemsförsäkringar

Tidigare kunde det vara krångligt att teckna en sjuk och olycksfallsförsäkring för adopterade barn, som kan förlängas under årens lopp. Numera omfattas alla barn som adopteras genom Barnens Vänner av Protectors sjuk- och olycksfallsförsäkring. Premien för den första perioden ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV. Därefter kan familjen själv förlänga försäkringen. 

Försäkringen kan också tecknas som frivillig av våra medlemmar. Detta om man t ex redan från början av adoptionsprocessen vill att den ska gälla för samtliga barn i familjen under 25 år, både biologiska och adopterade barn. Eller om man adopterade före 2012 då avtalet om försäkringen skrevs under för första gången. 

Administrationen av sjuk- och olycksfallsförsäkringarna görs av Söderberg & partners försäkringsmäklare. Telefon 08-700 51 70 eller . Villkoren finns under våra medlemssidor.

Alla barn som adopteras med hjälp av Barnens Vänner är också försäkrade genom en reseförsäkring via ERV. Premien ingår i den administrationsavgift familjen betalar till BV.

Extra oförutsedda utgifter

Om våra medlemmar drabbas av extra kostnader eller drabbas på annat sätt i samband med adoptionen, har Barnens Vänner upprättat en reservfond där de det går att ansöka om kompensation.
 

Bistånd 

Barnens Vänner arbetar också med stödjande verksamhet för särskilt utsatta och/eller föräldralösa barn. Verksamheten syftar främst till projekt riktade till

  • Barn som blir övergivna

  • Förbättra läget för barn som är särskilt utsatta, till exempel barn med handikapp och/eller med andra så kallade särskilda behov eller barn till föräldrar med mentala och/eller fysiska problem.

  • Främja och förbättra barns hälsa, till exempel genom understöd i form av läkarundersökningar, läkarvård och hjälpmedel

  • Förbättra det vardagliga läget för barn som bor på barnhem eller institution, till exempel genom främjande av barns rätt till utveckling genom stödjandet av exempelvis utbildningsprojekt och/eller med läromedel 

 

En av våra medlemsfamiljer..."I princip sedan vi kom hem från Taiwan med Stora J 2011, och även när vi kom hem med Lilla J 2015, har vi funderat på hur vi kan hjälpa Barnens Vänner. Att vara medlemmar i Barnens Vänner har får oss varit en självklarhet sedan vi ställde oss i adoptionskön. Vårt medlemskap har förnyats årligen sedan dess. Tacksamheten för vad föreningen och alla engagerade gjort för att möjliggöra att vi fått möjligheten att adoptera våra barn är stor och vi vill att föreningen skall fortleva. Formalian i form av årsmötesförhandlingarna vid årsträffarna är inte oviktiga men gemenskapen med er andra familjer i Barnens Vänner betyder mycket för oss. Vi vill även ge våra barn en möjlighet att träffa andra barn med liknande historik för att finna andra att identifiera sig med. När barnen är större kommer vi med stor sannolikhet att engagera oss i Barnens Vänner föreningen också."