Skydd av integritet

Eftersom Barnens Vänner arbetar med människor är vi vana vid att hantera personliga uppgifter. 

Vi är måna om att skydda den personliga integriteten för alla som vi får information om eller av.

Det gäller oavsett om det rör sig om barn som vi får i uppdrag att förmedla adoption av, våra medlemma eller personer som kontaktar oss med frågor om vår adoptionsförmedling eller biståndsverksamhet. 

Att skydda integriteten är något som vi arbetat med kontinuerligt under de snart 40 år som vi arbetat. Det som är nytt just nu är att den svenska personuppgiftslagen, PUL, har ersatts av General Data Protection Regulation, GDPR.  

Läs mer om hur vi arbetar med personuppgifter i Barnens Vänners integritetspolicy.