CCCWAs onlinesystem i Kina 

Den centrala adoptionsmyndigheten CCCWA handlägger alla internationella adoptioner som görs från Kina.

I vissa fall är det CCCWA som gör matchningen mellan barn och familj. För barn med små eller stora i förväg kända särskilda behov är det istället auktoriserade samarbetsorganisationer, bland andra Barnens Vänner, som får välja och föreslå familj till barn. 

Det görs via CCCWAs onlinesystem där vi via skyddade webbsidor får tillgång till information om de barn som är i behov av familj. 

Här har vi sammanfattat frågor och svar om systemet.

Vilka barn är det som får familj via CCCWAs onlinesystem?

Barn kan få familj via CCCWAs onlinesystem som en följd av sin ålder eller att de har någon form av i förväg kända särskilda behov. 

Barnens Vänner har arbetat med onlinesystemet i många år och vi har sett en tydlig tendens att de flesta barn som finns tillgängliga för internationell adoption idag har fler och mer komplexa behov än tidigare. Det finns olika orsaker till detta men bl a beror det på att många barn med enklare och /eller opererbara särskilda behov numera kan få familj i Kina. 

För att få veta mer är ni välkomna att ringa till kansliet så berättar vi mer.

Hur många barn finns det på sidan? 

Antalet barn varierar mellan cirka 1000 och 3000. Det tillkommer och försvinner information om barn hela tiden då vi är cirka hundra utländska organisationer som är anslutna till systemet.

Det är ingen begränsning i antalet barn som Barnens Vänner får hjälpa och vi går regelbundet in på sidan för att få hitta familjer till de barn vars information finns där. Det finns fler pojkar än flickor på listan och vi gör ingen skillnad på kön när vi väljer familj.

Vilka åldrar har barnen som finns på listan? 

Alltifrån 8 månader till 14 år. Många barn är 2-6 år.

Hur fungerar onlinesystemet? 

Barnens Vänner kan gå in på CCCWAs skyddade hemsida och se information om barn som söker familj via onlinesystemet. 

Ibland har vi som organisation 72 timmar på oss att föreslå en lämplig sökandefamilj. Om vi går in på hemsidan och vill föreslå en av våra familjer till ett specifikt barn, ”låser vi fast” informationen om det barnet i 72 timmar. Vi ringer sedan familjen. Under de 72 timmarna är det ingen annan som kan se informationen eller ansöka om adoption av barnet.

Ibland kan CCCWA ge oss som organisation mer tid att hitta en lämplig familj. I dessa fall kan det hända att vi lägger ut en kort information på vår hemsida att barn ”söker familj”. Då kan också sökande som inte redan är medlem i Barnens Vänner bli aktuella för barnet. 

Vad ska den valda familjen göra? 

Vald familjen får ta del av all information som finns om barnet; medicinsk och social rapport, kontaktar eventuellt läkare, t ex den läkare som Barnens Vänner har kontakt med, beslutar om de vill gå vidare i processen och skriver ihop en kort rehabiliteringsplan. 

Behöver vi ha skickat vår vanliga adoptionsansökan till Kina när vi anmäler vårt intresse för dessa barn? 

I vissa fall men inte alltid. För varje specifikt barn meddelar CCCWA om familjens ansökan redan måste finnas registrerad hos dem eller om familjen har 1-6 månader på sig att skicka den.

Kan vi välja vilka särskilda behov vi är öppna för? 

Ja, ni läser in er på vad olika särskilda behov innebär och anger er öppenhet till oss på kansliet. Eftersom det är vi på kansliet som matchar barn med familj så förs dialogen med oss; CCCWA är inte involverade i detta. Det är därför också enkelt att lägga till ny öppenhet om ni hinner lära er mer under tiden ni väntar. Lista över vanliga diagnoser finns under våra lösenordsskyddade medlemssidor eller skickas från kansliet. 

Hur lång tid tar det innan vi blir valda? 

Allt ifrån en dag till många månader, till stor del beroende på familjens öppenhet för barns ålder och diagnoser. 

Hur lång tid tar det efter att vi blivit valda till det att vi får åka och hämta barnet? 

Cirka 3 – 6 månader, beroende på CCCWAs handläggning och arbetsbelastning, samt om er vanliga adoptionsansökan är översatt och granskad.

När en familj har blivit vald och rehabiliteringsplanen har skickats till CCCWA tittar de igenom den. CCCWA kontrollerar därefter om familjens ordinarie adoptionsansökan är översatt och granskad. Efter granskningarna skickar CCCWA ett formellt barnbesked till familjen via Barnens Vänner. 

Tveka inte att kontakta oss på kansliet om du/ ni vill veta mer.