Sri Lanka

 

Sri Lanka är det land som vi haft längst samarbete med; från 1979 ända fram till 2013. Totalt har nära 1 300 barn adopterats från landet till Sverige med hjälp av Barnens Vänner. 

Samarbetet startade med organisationen Mount Lavinia Friendship Society, som låg i Mount Lavinia strax utanför Colombo. Efter ett antal år, 1992, centraliserades förmedlingen av adoptioner i Sri Lanka till den statliga myndigheten, Department of Probation and Child Care Service, DPCCS, varefter vi istället samarbetade direkt med myndigheten.

De adopterade som förmedlats med hjälp av Mount Lavinia Friendship Society har ofta viss information om sin bakgrund. Barnens adoptivföräldrar träffade till exempel alltid den biologiska mamman i samband med domstolsförhandlingarna under adoptionsprocessen. 

Adopterade som förmedlats via DPCCS kan dock ha okänd bakgrund, varför det ofta finns väldigt lite information tillgänglig.

Generellt vet vi att vanliga skäl till att barn inte kunde vara kvar hos sin biologiska familj var bristande stöd till den biologiska mamman, att mamma inte var gift med barnets pappa, eller andra kulturella eller ekonomiska skäl. 

Att få en adoptivfamilj i Sri Lanka genom nationell adoption har blivit en möjlighet för barn i behov av en ny familj först under senare år. Då antalet barn i landet som är aktuella för interationell adoption successivt minskat under årens lopp, avslutades vårt samarbete under 2013. 

 

Mount Lavinia

Barnhemmet i Mount Lavinia

Området i Mount Lavinia vid ett besök 2010