Kina

 

Samarbete med Kina inleddes 1994 och har pågått tills i år, 2020. Drygt 800 barn har adopterats med vår hjälp under dessa år. 

Arbetet med adoptioner har i Kina alltid gått via en central, statlig adoptionsmyndighet, som vi samarbetat med. Namnet på myndigheten har varierat men idag heter den China Center for Children's Welfare and Adoption, CCCWA. 

I Kina har det inte varit tillåtet att lämna barn för adoption varför adopterade från landet har en okänd bakgrund. Utvecklingen i Kina har sedan 1994 då samarbetet startade, gått väldigt snabbt. Ettbarnspolitik och förhoppningar om att som blivande förälder få en pojke, är bara några exempel på det som gradvis har förändrats i landet. På motsvarande sätt har också de internationella adoptionerna från Kina gradvis förändrats. Under många år var det nästintill enbart flickor som kom via adoption till Sverige, men sedan ändrades det. Ökad nationell adoption och övrig positiv utveckling i landet, har däremot inte alltid lett till att barn med i förväg kända små och stora särskilda behov fått familj, varför vi under många år fortsatt att hjälpa barn att få familj i Sverige. 

Nu, 2020, då det gått cirka två år sedan den sista adoptionen från Kina gjordes via vår förening, ser vi att de barn som är i behov av internationell adoption har utmaningar som få svenska adoptivsökande familjer känner öppenhet inför, samtidigt som vi upplever att processen för att adoptera barn från Kina blir allt mer oförutsägbar jämfört med tidigare. Därför avslutas samarbetet när det gäller adoptionsförmedling med Kina.

 

Ett barnhem besökte vi 2002

Ett annat som vi besökte 2015

Inifrån