Kenya

Little Angel Networks kontor 2008

 

År 2007 startades samarbete med Kenya. Det fick ett abrupt slut, vilket inleddes med att det i november 2014 kom information om att den kenyanska regeringen tagit beslut att stoppa internationella adoptioner från landet. 13 barn förmedlades under de år som samarbetet pågick.

Samarbetet skedde med den i Kenya största auktoriserade adoptionsorganisationen Little Angels Network, LAN. LAN samarbetade med ett trettiotal barnhem runt om i Kenya som tog hand om barn, varav vissa var i behov av adoption. Lyckades LAN inte få en nationell adoptivfamilj till barnet, blev det aktuellt med en internationell. 

Många adopterade från Kenya har okänd social bakgrund, då barn lämnades på sjukhus eller andra platser. Lämnades barnet på sjukhus kan det hända att den biologiska mammans namn var känt, men att hon senare inte gick att lokalisera. De adopterade som har känd bakgrund har det tack vare att barnets släktingar har kontaktat barnhem, den sociala myndigheten eller LAN direkt för att få stöd och hjälp.

Generellt vet vi att bristande stöd för kvinnor, utarmade nätverk eller ekonomiska, sociala och kulturella skäl var vanliga orsaker till att barn inte kunde vara kvar hos sin biologiska familj.

Barn som hunnit fylla ett eller fler år hade svårt att få en nationell adoptivfamilj och många ensamstående kenyanska kvinnor önskade att adoptera flickor, samtidigt som det fanns många pojkar i behov av adoption.

Speciellt med adoption från Kenya var att barnen bodde med sina adoptivföräldrar i Kenya i flera månader innan resan till Sverige. Detta eftersom de kenyanska myndigheterna, för att se att ett samspel mellan barnet och familjen inleddes, krävde att familjerna hade hand om barnet i 3 månader innan domstolsprocessen startade. Familjerna deltog även i den juridiska processen vilket gjorde att vistelsetiden blev cirka åtta månader, ibland längre. 

Ett av de barnhem vi besökt

Ett annat