CSS i Taiwan

CSS barnhem Mu En

År 1993 inleddes samarbete med organisationen Christian Salvation Service, CSS, i Taipei i Taiwan. Under hösten 2020 gjordes den sista adoptionen då CSS som arbetat med att hitta aktivt kristna familjer till de barn som behövt adoption, valt att avsluta sitt arbete med adoption. Totalt har cirka 200 barn kommit via CSS genom Barnens Vänner under dessa år.

CSS är alltså en kristen organisation, som har krävt att adoptionssökande ska vara aktiva i någon församling. Delvis på grund av detta har organisationen genomfört förhållandevis få nationella adoptioner. Myndigheterna i Taiwan var därför under 2020 inte villiga att förnya CSS licens för internationella adoptioner, varför CSS valde att avsluta arbetet med adoptioner.  

CSS stöttar kvinnor och barn i kris, men har också drivit ett eget barnhem. Barn som adopterats kan ha bott på CSS barnhem, men även i familjehem. De flesta adopterade via CSS har känd social bakgrund. Många kvinnor har själva sökt stöd direkt hos CSS, eller blivit hänvisade dit från sjukhus eller sociala inrättningar. Eller så är det den sociala myndigheten i Taiwan som har gett CSS i uppdrag att hitta en ny familj till barn som omhändertagits. 

Det kan även vara så att den adopterades bakgrund är okänd. Barn kan ha lämnats på sjukhus eller andra platser och fått adoption via CSS.

Orsaker till att barn lämnats till adoption har t ex varit att ensamstående, ogifta kvinnor saknat stöd av familjen, att kvinnan haft en situation med missbruk, sjukdom eller att hon inte kunnat möta barns små eller stora medicinska behov. 

Nationell adoption har under årens lopp blivit vanligare i Taiwan, men fortsatt har barn med medicinska behov eller en biologisk familj som saknar social acceptens i Taiwan svårt att få en adoptivfamilj i landet.

I detta rum på Mu En har många barn mött sina nya familjer för första gången

Många familjer har fått träffa sina barns biologiska mammor när de fått sina barn i Taiwan. Några sådana möten har ägt rum i detta rum på CSS kontor