Adopterad 

Det är inte alla adopterade som är intresserade av att komma i kontakt med andra adopterade eller söka mer information om sitt ursprung, men för dig som är det har vi samlat tips här. 

Hitta andra adopterade 

Vill du komma i kontakt med andra adopterade för att utbyta erfarenheter finns till exempel

Att söka sitt ursprung 

Att söka efter sitt ursprung kan handla om att vilja veta mer om sin egen adoption, sitt ursprungsland eller sitt biologiska ursprung.

Bra allmän information om att söka sitt ursprung finns på Adoptionsmyndigheten MFoFs hemsida. Här finns information både om adoptionsdokument, att söka biologisk familj och att bli hittad av sin biologiska familj. 

Vet du om att du är adopterad via Barnens Vänner får du gärna höra av dig till oss på kansliet, så får vi dela med oss av våra erfarenheter. 

Vi har samarbetat länge med många utlandskontakter och vi på kansliet har arbetat i många år; vi har till exempel mycket kunskap om adoption från Sri Lanka som gjordes på åttiotalet. 

Nedan har vi sammanfattat mer om vad du kan få hjälp med. 

 

Adoptionsdokument 

Är du adopterad med hjälp av Barnens Vänner kan du få ta del av de dokument vi har som rör dig. Innehållet varierar beroende på vilket land du adopterades ifrån och den lagstiftning och de regler som gällde där just då. 

Vi sparar och arkiverar t ex dokument som skickats från ursprungslandet inför din adoption och uppföljningsrapporter som skickades under din första tid i Sverige. Har din/ dina föräldrar följt våra uppmaningar och skickat in kopior på de dokument de fått ursprungslandet till oss finns också dessa sparade. 

Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopia av akt, annars behöver vi målsmans samtycke.

Är du inte är adopterad via Barnens Vänner kan du som vi tidigare skrivit, vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, för mer information. 

 

Återresor & att söka sitt biologiska ursprung 

För dig som vill göra en återresa eller söka efter biologiska släktingar finns det olika alternativ beroende på vilket land du är född i. 

Under 2020 och 2021 har MFoF ett pilotprojekt för att hjälpa adopterade personer individuellt med att söka sitt ursprung. Mer information och anmälningsblankett hittar du här

Men vi vill också framhålla att vi på kansliet kan vi hjälpa dig vidare.

 •  I Taiwan hjälper både CSS och Cathwel till vid både återresor och röttersökning. Eftersom bägge organisationer arbetar med stöd till kvinnor under långa tidsperioder kan det hända att organisationerna fortsatt har viss kontakt med biologiska mödrar till barn som fått adoptivfamilj utomlands. Att en biologisk mamma via CSS eller Cathwel som hon redan har en relation till, får veta att hennes barn söker efter sitt ursprung är förstås väldigt positivt. Därför vill vi tipsa dig som är adopterad från någon av de organisationerna att söka via dem. Vi hjälper förstås till om du vill det.   
   
  - CSS har samlat information om sitt arbete med rötter på denna sida
   
  - Cathwel har årliga Root-finding trips där adopterade får bo och hjälpa till på Jonah house, lära sig mer om Taiwan samt ta kontakt med sin biologiska familj. De hjälper även till om du hellre vill göra allt på egen hand istället för i grupp. De har samlat informationen i detta dokument
   
  I Taiwan finns dessutom  Child and Juvenile Adoption information center som har uppgifter från adoptioner. Man behöver ha fyllt 20 år för att söka sina rötter via centret och i första hand vill centret att man söker rötter via den organisation man är adopterad via. Det är i de fall den organisationen inte finns kvar som centret hjälper till.

 • I Sri Lanka kan man numera också söka sina rötter via landets centralmyndighet. Kontakta gärna oss på kansliet så berättar vi mer om vilka möjligheter som kan finnas. 

 • I Kina kan man inte söka efter biologiska släktingar via myndigheter eller organisationer. Istället uppmuntrar myndigheter adopterade att göra återresor för att uppleva kultur och besöka barnhem om det är möjligt. Mer information om återresor och t ex om hur man söker tillstånd för att besöka barnhem finns här.