En adopterad berättar om sina tankar om adoption

 

"När det skrivs om adoption skriver man sällan om det lyckliga och fantastiska med adoption. Jag som adopterad och adoptivmamma känner att det negativa tar sådan plats och att det positiva glöms bort. 

Jag tror på riktigt att en mamma inte lämnar sitt barn om man absolut inte måste. Jag tvivlar inte en sekund på att hon älskar sitt barn, även om det är någon annan som är barnets adoptivföräldrar.

Eftersom jag själv har haft det så bra i mitt liv när jag lever här fokuserar jag på det. Mina föräldrar har alltid har haft en bra balans i att å ena sidan inte göra så stor sak av att jag är adopterad, å andra sidan alltid stöttat mig när jag haft funderingar kring min adoption eller biologiska familj. 

Alla adopterade har sin historia och sina erfarenheter. Inget är rätt eller fel. Jag har en positiv."

/ Optimisten