Återresor 

För många adopterade och deras familjer är det väldigt roligt att åka tillbaka till den adopterades ursprungsland på återresa. Målet för resan är väldigt individuella. Kanske att uppleva kulturen, titta på platser som nämns i bakgrundsrapporter, besöka barnhem eller träffa biologisk familj. 

När en återresa görs är också väldigt olika. Funderar du som förälder på att göra en återresa är det viktigt att komma ihåg att det bör vara den adopterades önskemål och frågor om ursprunget som är utgångspunkt för detta, samt att det är viktigt att resan görs under en stabil period i den adopterades liv.

Barnens Vänner anordnar inga återresor men kan vägleda med information och tips om vart man kan vända sig. Mer tips om att söka sitt ursprung finns här.

Återresor till Kina 

Det finns flera svenska företag som anordnar återresor i grupp till Kina. Familjer kan kontakta dem direkt för att höra vilka provinser som är aktuella för kommande resor och anmäla intresse. Familjer kan också ta kontakt med andra familjer som går i samma tankar och kontakta researrangörerna som grupp. Vi tipsar om några företag utan att göra någon värdering av deras verksamhet.

  • Kinaresor 

  • Lotus Travel 

  • Svensk-Kinesiska Resebyrån 

  • För adopterade som kan bra engelska finns också den amerikanska organisationen CCAIs kulturella återresa till Kina. Rundresan i Kina är kostnadsfri för den adopterade; endast medföljande betalar. Resan är öppen för alla adopterade från Kina; oavsett vilken organisation man adopterats via eller i vilket land man bor. Det är alltid samma 5 städer som besöks; vill man besöka den provins man själv är adopterad ifrån görs det före eller efter resan. Läs mer här

Barnens Vänners kontaktperson George Tang, som tidigare anordnat adoptionsresor till Kina, kan också hjälpa till vid återresor; både för enskilda familjer samt grupper. Han kan ordna inrikes flyg, hotell, utflykter, samt söka tillstånd att besöka barnhem och tolk till besöket. Tillstånd till att besöka barnhem söks i god tid i förväg; en ansökan kan ta 2-3 månader.

Om ni väljer att ta George Tang´s tjänster så sker kontakten mellan er. Det är viktigt att ni specificerar exakt vad ni vill ha för hjälp av George för att också få en exakt prisuppgift från honom. 

, Travel Adviser
Mail:

Alla adopterade som vill besöka barnhemmet i Kina behöver en kopia av sitt adoptionscertifikat. Det är ett dokument där det finns ett foto av det barn som adopteras tillsammans med adoptivförldrarna. 

Barnens Vänner har tagit fram en informationsbroschyr om återresor till Kina för barn i 10-årsåldern. Den kan föräldrar läsa igenom tillsammans med barnen innan resan. För våra medlemmar är den gratis. För övriga är kostnaden 100:- plus porto. 

 
Återresor till Sri Lanka 

  • Sri Lanka Barns Vänner biståndsförening har många års erfarenhet av resor till Sri Lanka, så titta gärna på deras hemsida. 

  • Vi på kansliet kan också hjälpa till med kontakter om du vill söka dina rötter.


Återresor till Taiwan 

I Taiwan assisterar både Cathwel och CSS familjer som vill göra återresor. 

  • CSS hjälper adopterade som söker sitt ursprung.

  • Cathwel har årliga Root-finding trips där adopterade får bo och hjälpa till på Jonah house, lära sig mer om Taiwan samt ta kontakt med sin biologiska familj. De hjälper även till om familjer hellre vill göra allt på egen hand istället för i grupp.

    Du kan också kontakta oss på kansliet för att få kontaktuppgifter.

Mary Juuselas bok "Den stora återresan" där hon har skrivit om några familjers återresor