Återresor 

För många adopterade och deras familjer är det väldigt roligt att åka tillbaka till den adopterades ursprungsland på återresa. Målet för resan är väldigt individuella. Kanske att uppleva kulturen, titta på platser som nämns i bakgrundsrapporter, besöka barnhem eller träffa biologisk familj. 

När en återresa görs är också väldigt olika. Funderar du som förälder på att göra en återresa är det viktigt att komma ihåg att det bör vara den adopterades önskemål och frågor om ursprunget som är utgångspunkt för detta, samt att det är viktigt att resan görs under en stabil period i den adopterades liv.

Barnens Vänner anordnar inga återresor men kan vägleda med information och tips om vart man kan vända sig. Mer tips om att söka sitt ursprung finns här.

Återresor till Kina 

Du som vill göra en återresa till Kina och besöka det barnhem som hade ansvar för dig en tid av ditt liv, behöver söka efter tillstånd för att kunna göra det.

Den kinesiska myndighet som ansvarar för internationella adoptioner från Kina, China Center for Children´s Welfare and Adoption, CCCWA, har mer information om detta på sin hemsida. 

CCCWA listar de lokala enheter i respektive provins, som utfärdar dessa tillstånd. I samband med ansökan behöver du som söker bifoga en kopia av ditt adoptionscertifikat. Det är ett dokument som gjordes i samband med registreringen av adoptionen och där det finns ett foto av dig tillsammans med dina adoptivföräldrar. Länk till CCCWAs hemsida finns här

Känner du att du vill ha hjälp med att anordna resan finns flera svenska företag som anordnar återresor. Både för enskilda familjer eller grupper av familjer. Vi tipsar om några företag utan att göra någon värdering av deras verksamhet.

 • Kinaresor 

 • Lotus Travel 

 • Svensk-Kinesiska Resebyrån

 • Kinalotsen

 • För adopterade som kan bra engelska finns också den amerikanska organisationen CCAIs kulturella återresa till Kina. Rundresan i Kina är kostnadsfri för den adopterade; endast medföljande betalar. Resan är öppen för alla adopterade från Kina; oavsett vilken organisation man adopterats via eller i vilket land man bor. Det är alltid samma 5 städer som besöks; vill man besöka den provins man själv är adopterad ifrån görs det före eller efter resan. Läs mer här

 
Återresor till Sri Lanka 

 • Sri Lanka Barns Vänner biståndsförening har många års erfarenhet av resor till Sri Lanka, så titta gärna på deras hemsida. 

 • Vi på kansliet kan också hjälpa till med kontakter om du vill söka dina rötter.


Återresor till Taiwan 

I Taiwan assisterar både Cathwel och CSS familjer som vill göra återresor. 

 • CSS hjälper adopterade som söker sitt ursprung.

 • Cathwel har årliga Root-finding trips där adopterade får bo och hjälpa till på Jonah house, lära sig mer om Taiwan samt ta kontakt med sin biologiska familj. De hjälper även till om familjer hellre vill göra allt på egen hand istället för i grupp.

  Du kan också kontakta oss på kansliet för att få kontaktuppgifter.

Mary Juuselas bok "Den stora återresan" där hon har skrivit om några familjers återresor