Adopterad 

Det är inte alla adopterade som är intresserade av att komma i kontakt med andra adopterade eller söka mer information om sitt ursprung, men för dig som är det finns det många möjligheter. 

Hitta andra adopterade 

Vill du komma i kontakt med andra adopterade för att utbyta erfarenheter finns till exempel

Att söka sitt ursprung 

Att söka efter sitt ursprung kan handla om att vilja veta mer om sin egen adoption, sitt ursprungsland eller sitt biologiska ursprung.

Bra allmän information om att söka sitt ursprung finns på Adoptionsmyndigheten MFoFs hemsida. Där kan man även läsa om Internets möjligheter och risker; t ex även att biologiska släktingar kan söka efter adopterade. Se här

Nedan har vi sammanfattat vad vi på Barnens Vänner kan hjälpa dig med.

Adoptionsdokument 

Är du adopterad med hjälp av Barnens Vänner kan du få ta del av alla de dokument som vi har sparat runt din adoption. Vi sparar och arkiverar alla dokument som rör en adoption; t ex föräldrars adoptionsansökningar, dokument som skickats från ursprungslandet och uppföljningsrapporter. 

Återresor & att söka sitt biologiska ursprung 

För dig som vill göra en återresa eller söka efter biologiska släktingar finns det olika alternativ beroende på vilket land du är född i.

 •  I Taiwan hjälper både CSS och Cathwel till vid både återresor och röttersökning.
   
  - CSS hjälper adopterade som söker sitt ursprung och har samlat information på denna sida
   
  - Cathwel har årliga Root-finding trips där adopterade får bo och hjälpa till på Jonah house, lära sig mer om Taiwan samt ta kontakt med sin biologiska familj. De hjälper även till om du hellre vill göra allt på egen hand istället för i grupp. De har samlat informationen i detta dokument
   
  I Taiwan finns dessutom  Child and Juvenile Adoption information center som har uppgifter från adoptioner.

  Du kan också höra av dig till oss på kansliet så hjälper vi dig vidare. 

 • Adopterade från Sri Lanka kan fråga efter hjälp via biståndsföreningen SLBV eller höra av sig till oss på kansliet för att få veta mer.  

 • I Kina är det inte möjligt att söka efter biologiska släktingar. Däremot kan vi ge tips om hur man kan göra återresa och t ex söka tillstånd för att besöka barnhem. Det finns här