Taichung Christian Herald Children’s Home - Taiwan

 

Taichung Christian Herald Children’s Home i Taiwan är avsett för barn mellan 5 och 18 år som är föräldralösa eller kommer från hem där det förekommer våld eller missbruk. Förutom skolgång finns olika fritidsaktiviteter för barnen/ungdomarna och de kan till exempel ägna sig åt att simning, att sy, gymnastik eller grafisk design. Ungdomarna kan också utbilda sig inom vissa praktiska yrken såsom snickare.

Barnens Vänners styrelse beslutade att gå in med ett engångstöd för att bidra till upprustningen av den sportbana, för löpning och annan fysisk aktivitet, som finns i anslutning till barnhemmet, så att den återigen blir brukbar och säker.  Studier världen över visar att fysisk aktivering bidrar till högre välbefinnande i såväl fysiskt och psykiskt mående. Vår svenska idrottsforskning visar att för att få positiva effekter på hälsan bör barn och unga ges möjlighet att ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande aktiviteter och lek.