Hope Orphan Pree-school ”Hopsyg” Mombasa, Kenya 

HOPSYG är inspirerad av idén "Låt barn vara barn ". Det svåra i livet i slummen i Mshomoroni i Mombasa ger inte barnen där möjlighet att agera och leva som barn borde. Hopsyg vill erbjuda dem denna möjlighet.

De elementära behov som måste uppfyllas är i första hand mat och tillgång till dricksvatten. Dock behöver ett barn så mycket mer än så. Ett barn behöver en trygg miljö för att kunna lära och utvecklas. Ett barn behöver kunna umgås med andra barn. De behöver också utveckla de yrkesmässiga och personliga färdigheter som ger tillträde till högre utbildningar. De behöver omvårdnad, fostran och kärlek - Inget av dessa behov får dessa barn.

I många fall förväntas det att barnen ska ta hand om sina föräldrar, snarare än tvärtom. Hopsygs personal försöker att ta hand om barnen med den största kärlek och respekt till varje barn. Även om detta aldrig kan ersätta en förälder, kan det hjälpa barnen genom att barnen får känslan av att vara önskade och genom att deras självförtroende stärks.

Barnens Vänners projekt tillsammans med Hope Orphan Pre-school innebär att tre barn under en treårsperiod får ”scholarship” och får gå i en privat ”primary school”. Att barnen får denna möjlighet hoppas vi gör att både den sociala miljön såväl som förutsättningarna för studier blir bättre och att barnen får en kontinuitet i sin skolgång, med tillgång till undervisningsmaterial, mat och husrum som de annars saknar. 

Under våra vingar har vi Fridha samt bröderna Mohamed och Omar.

Alla tre barnen lever under mycket svåra förhållande men brinner av lust att få gå i skolan och få en utbildning, vilket också ökar chanserna till att kunna skapa sig ett bättre  liv för framtiden. Barnens Vänner har, efter att projektets första treårsperiod har passerat, valt att fortsätta stötta dessa barn i deras utbildning.