Gunasekara Children Home, Colombo, Sri lanka 

 

Gunasekara children home är ett hem för flickor som av olika skäl behöver skydd och stöd. Flickorna har alla blivit anvisade plats av Departement and Probation Child Care Service, Colombo.

Med vårt stöd på 5 000 kronor per år möjliggör vi att flickorna har chans att samtala med en terapeut en gång i veckan. 

Vi har stöttat flickhemmet sedan 2010 genom Sri Lanka Barns Vänner, SLBV. Från och med 2014 lämnar Barnens Vänner ett direkt stöd till barnhemmet, detta förlängs med ett år i taget.