Annai Home For Children Orphanage - Indien

 

Annai Home i Indien är till för barn som förlorat sina föräldrar eller där föräldrarna på grund av fattigdom och liknande inte har möjlighet att ta hand om sina barn själva. De flesta barnen är kastlösa. 

Projektet passar väl in i vår verksamhet då det hjälper barnen till utbildning, skolmaterial, vård och omsorg i olika faser under uppväxten. Ett första stöd har skickats från Barnens Vänners biståndsgrupp riktat till inköp av skolmaterial. Samtliga 276 barn fick tack vare detta nytt material och som tack har de skickat ett brev som många, många barn skrivit under.  

Hjälp oss fortsätta att stötta dessa barn genom att bidra till vår biståndsverksamhet.