Bistånd 

 

Vår biståndsverksamhet riktar sig mot projekt som arbetar för barns rätt till familj, förbättra situationen för utsatta barn, samt att genom utbildningsprojekt främja barns hälsa och utbildning. 

Idag arbetar vi med några mindre stödprojekt i Indien, Kenya, Sri Lanka och Taiwan.

Vi vet att många familjer med barn från Taiwan vill donera till ”sina barnhem”. Det är helt okej men kan inte ske via Barnens Vänner utan ska ske helt frivilligt och direkt till barnhemmet. Detta för att Barnens Vänner inte får sammanblanda biståndsaktiviteter med vår ordinarie adoptionsverksamhet.

Kontaktperson för biståndsfrågor är Barnens Vänners styrelseledamot Cecilia Johansson Meijer.