Varför ska jag/ vi välja BV?

OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. Läs mer om skälen här 

  • Under de 40 år som vi har varit verksamma har vi sett och hört så mycket glädje. Vi har också mött sorg och frustration. En grundläggande sak för oss är att vi vill ingjuta hopp 

  • På ett professionellt men familjärt sätt hjälper vi våra sökande att påverka sin egen sökandeprocess så mycket som möjligt. Med vårt stöd får familjen t ex själv sammanställa, legalisera och göra i ordning sin adoptionsansökan, vilket samtidigt blir ett sätt att förbereda sig inför det som kommer att komma

  • Vi minimerar tiden som ansökningsmaterialet finns på vårt kansli och för att spara tid läser vi er medgivandeutredning redan när ni fått den för genomläsning innan Socialnämnden fattat beslut om adoption

  • Vi har en fast administrationsavgift, vilket gör att ni redan i början av processen vet hur mycket ni kommer att betala för vår hjälp 

  • Vi har också en reservfond där medlemmar som drabbas av extra kostnader i samband med adoptionen kan ansöka om kompensation

  • All korrespondens sker via telefon, e-post och post varför det inte spelar någon roll var i landet ni bor 

  • Vi som arbetar på kansliet har gjort det i många år och vi hjälps åt med att besvara telefonsamtal och e-post, för att vara lättillgängliga

  • Våra medlemsförmåner gör det lätt att komma i kontakt med andra familjer, våra kontaktfamiljer och få uppdaterad information om det som händer inom adoptionsområdet

  • Vi samarbetar med ett fåtal länder och dem har vi mycket god kunskap om. Taiwan har vi t ex samarbetat med i 25 år

  • Sist men inte minst är vi auktoriserade av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, som arbetar på att adoptioner till Sverige sker på ett etiskt sätt