Råd & stöd 

Det finns många som har god erfarenhet av att stötta adopterade, adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar. Nedan har vi sammanställt en lista med aktörer som vi fått tips om. Vi på Barnens Vänner värderar inte deras tjänster, utan vill endast visa på alternativ som finns. 
 
Utöver dessa tips finns även t ex kommunens familjerådgivning, barnavårdcentralen eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

Kostnadsfritt samtalsstöd för adopterade

Kontakt:www.adopterad.com
E-post:
Sedan september 2020 finns möjlighet för adopterade i hela Sverige att via Zoom/ Skype eller i vissa fall fysiska besök få kostnadsfritt samtalsstöd av terapeuter med erfarenhet av adoption. Företaget som ger stödet är Apoteksgårdens Kognitiva Center som kontaktas direkt via mail eller telefon. 

Adoptis 

Telefon: Karin 0739-32 35 76
E-post: Karin Werholt har mångårig erfarenhet av adoption. Hon är adoptivförälder, förskollärare och specialpedagog. Adoptiva erbjuder både familjestöd samt utbildning och handedning till personal på t ex förskolor. Finns i Skåne, men genomför även utbildningar i andra delar av Sverige.

Stockholm stads resurscenter för adopterade och deras föräldrar 

Telefon: 08- 508 25 000
För er som bor i Stockholms stad finns samlad kunskap om stöd. Även Nynäshamn, Salem, Botkyrka, Sundbyberg, Nacka, Huddinge och Värmdö omfattas.

På hemsidan finns tips över olika organisationer som har rådgivning. 

Adoptionsrådgivningen i Göteborg 

Telefon: 031- 366 67 10
Adoptionsrådgivningen i Göteborg är kostnadsfri för den som bor i Göteborgs kommun, medan den som bor i dess kranskommuner kan vända sig hit och själv betala för rådgivning och konsultation. 

Adoptionsrådgivning i Örebro 

Telefonnummer 019-44 55 70, 070-403 3085 
Socionom Ethel Lindberg har mångårig erfarenhet av att arbeta med adopterade barn. För kortare rådgivning går det bra att ringa från hela landet, men hon vill även försöka träffa familjerna och avsätter gärna tid om familjerna åker långt. 

Psykologimottagningen Eva Heikkilä Holmlund i Umeå/ Stockholm

Eva är leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut och själv adopterad. Hon har mångårig vana av att arbeta med adopterade och deras familjer. Arbetar både i Umeå och i Stockholm.

Gunilla Cederholm Vilhelmsson

E-post:
Gunilla är familjeterapeut som arbetat många år med adopterade och deras familjer. Hon har grundat LainioCentret i Kiruna kommun, men är också verksam i Uppsala, men familjer från hela landet är välkomna att kontakta henne.

Anna Wessberg Psykoterapi i Malmö

Mail: info@awpsykoterapi.se
Hemsida: www.awpsykoterapi.se
Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Själv adopterad från Korea med ett särskilt intresse för adoption och adoptionsrelaterad problematik. Arbetar främst utifrån psykodynamisk grund med affekter, relationer och anknytning i fokus. Erbjuder psykoterapi, stödsamtal eller rådgivning till vuxna och unga vuxna. 

Adoptiva psykoterapimottagning 

Telefon: 08-35 48 35 
E-post:  
Munhi Westin själv adopterad och legitimerad psykolog och psykoterapeut och har arbetat med adopterade under drygt 20 års tid. Hon ger även föreläsningar och handledning till föreningar och organisationer. Hennes mottagning ligger i Stockholm, men det går även bra att ringa från övriga delar av landet. 

Anna Amazeen 

Telefon: 073-5026340
E-post:
Anna är själv adopterad och erbjuder också stöd och hjälp till adopterade och deras familjer via sitt företag. Anna har en Master i Socialt Arbete och psykodynamisk terapi. Rådgivningen bedrivs i centrala Stockholm.

Lovisa Kim

Telefon: 072 312 34 30
E-post:
Lovisa Kim är socionom och leg. psykoterapeut och har under många år jobbat med adoptionsfrågor, både med adopterade och adoptivfamiljer. Mottagning finns i Stockholm men möjlighet finns även till videosamtal.

Monica Hedenbro 

Telefon: 08- 37 33 00
Socionom och psykoterapeut som arbetat länge med adoptivfamiljer. Arbetar företrädesvis med familjer i och runt Stockholm då mottagningen finns här.

City psykologhus 

Telefon: 08- 21 77 45
E-post:
På mottagningen i Stockholm är alla legitimerade barn- och ungdomspsykoterapeuter som har lång erfarenhet av att arbeta med adoptivfamiljer. 

Anna Elmund

Telefon: 0763 179990
E-post:
Till City psykologhus finns leg. psykoterapeut Anna Elmund knuten. Anna som själv är adopterad har i många år arbetat med både psykoterapi för adopterade och adoptivfamiljer. Hon kan också kontaktas direkt.

Karlaplans psykoterapigrupp 

Telefon: 08-661 95 85
På mottagningen i Stockholm är alla legitimerade barn- och ungdomspsykoterapeuter som har lång erfarenhet av att arbeta med adoptivfamiljer.J

Eli Kristin Norberg 

Telefon: 070-761 68 49
E-post:
Eli Kristin Norberg är socionom och leg. psykoterapeut och erbjuder rådgivning till adopterade och adoptivföräldrar. 

Duvnäs föräldrastöd  

Telefon: 08-716 16 87för tidsbokning, ingen telefonrådgivning
I Bredäng i Stockholm finns ett resurscenter för de föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. Fokus ligger på anknytning och samspel. 

Rädda barnens föräldratelefon/ mejl 

Telefon: 020-786 786  måndag – torsdag 18-21
E-post: där man alltid får svar inom 72 timmar.

UMO ungdomsmottagning på nätet

Denna sida har skrivit bra information på sidan Att vara adopterad. 

Unga Lukas

Chatt: öppet måndagar och torsdagar 19-22 

Unga Lukas är ett forum för dig som är ung där du kan duprata om hur du mår, om livet och relationer. Du kan chatta med en vuxen stödperson helt anonymt. Här möter du också unga med erfarenhet av att må dåligt – som vet att man kan må bättre igen.