Taiwan - St Lucy 

 

OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. Läs mer om skälen här  

 

Barnen 

De barn som adopteras från St Lucy har känd social bakgrund. De är vanligtvis från två år och uppåt och vi rekommenderar att familjer har en önskeålder för barn upp till minst 3 år, gärna 4. Barnen bor på St Lucys barnhem eller i fosterfamilj. 

Barnens biologiska mödrar får rådgivning, vara med och välja adoptivföräldrar till sina barn och ibland möjlighet att träffa dessa när de kommer till Taiwan. Det blir allt vanligare att den biologiska modern är i en svår situation där det förekommer missbruk, ohälsa och kriminalitet. Många är ensamstående utan nödvändigt stöd från sin familj varför de inte har möjlighet att ta hand om sina barn. 

St Lucy - Krav på adoptivföräldrar 

  • Par som varit gifta i 3 år. Vissa avsteg avseende giftemålstiden kan göras vid långt samboskap. Kontakta kansliet för mer information.

  • Ingen av makarna får ha fyllt 50 år när ansökan skickas. Sökande som är äldre än 45 bör vara öppna för att adoptera barn som är lite äldre. 

  • Angående sökandes hälsa gör de bedömning från fall till fall. 

  • En av de sökande ska ha svenskt medborgarskap.

  • Ensamstående kvinnliga sökande har möjlighet att söka för adoption av barn som är sex år eller äldre. Kvinnan ska ha ett starkt nätverk och stor barnerfarenhet eller utbildning inom vård eller pedagogik. Par prioriteras framför ensamstående.

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Taiwan 

Inga fler ansökningar kan skickas till Taiwan

Väntetid i Taiwan 

Väntetiden beror till störst del på sökandes öppenhet för barnens bakgrund och ålder. Den biologiska familjen är även delaktiga i att välja adoptivfamilj, vilket också kan påverka. Under det senaste året har vi både haft familjer som inte behövt vänta alls och familjer som väntat många månader; dock sällan längre än två år.   

Adoptionsproceduren och resan 

Adoptionsansökan görs i ordning och skickas till Barnens Vänner. St Lucy meddelar oss när ett barn söker familj och vill att vi föreslår möjliga adoptivfamiljer till barnet. St Lucy godkänner då familjernas ansökningar och väljer familj tillsammans med barnets biologiska mamma eller företrädare. 

Adoptionsresan till St Lucy i Tainan sker cirka 6-8 månader efter det att familjerna fått barnbesked. Under dessa månader då domstolsprocessen görs klar får familjen rapporter om barnet. 

Vistelsetiden i Taiwan är cirka två veckor. Resan till Tainan görs på egen hand; familjerna blir omhändertagna av St Lucy och det är lätt att ta sig runt i Tainan. Vi tipsar om praktiska frågor som hotell och flyg. 

Adoptionen erkänns enligt LAIS av Skatteverket efter hemkomst till Sverige.

Uppföljning 

St Lucy kräver att sex rapporter skrivs under barnets tre första år i Sverige och att familjen därefter skriver en uppföljningsrapport om året fram till det att barnet fyller 18 år. 

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från St Lucy. 

 

Adoptionskostnader till Barnens Vänner

ca 210 000:-

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 98 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

- Vårdkostnader

 8 000 USD
ca 80 000:-

- Advokatkostnader

 -

- Översättningar och legaliseringar

 -

- Domstolkostnader, pass o dyl

 3 000 USD
ca 30 000:-

- Avgifter till övriga myndigheter

 -

- Övriga kostnader

 -

 Egna kostnader som tillkommer

ca 111 000:-

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 30 000:-

Flygbiljetter och logi för två vuxna och det barn som adopteras

ca 59 000:-

Övriga kostnader; tex ansökan om uppehållstillstånd

 1 000:-

Kostnader i samband med återrapportering

 ca 21 000:-

Summa kostnader 

ca 321 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 246 000:-

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige,
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för det/de barn som adopteras
och avsättning till förpliktelsefond.

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetsorganisation 

I Taiwan samarbetar Barnens Vänner med tre olika barnhem. St Lucy är en katolsk organisation som vi samarbetat med sedan 2013. St Lucy arbetar med kvinnor i kris men hjälper även barn att få en ny familj genom nationell och internationell adoption. Kvinnor kan själva ge St Lucy i uppdrag att hjälpa deras barn få en ny familj. St Lucy kan även få uppdraget från den sociala myndigheten i Taiwan som omhändertagit barn.

Läs mer om St Lucy på deras hemsida och Facebooksida

Facebookgrupp St Lucy-familjerFör de som ska eller har adopterat från St Lucy finns en hemlig Facebookgrupp. Mer information finns på vår lösenordsskyddade hemsida

St Lucys barnhem