Kina 

OBS! Uppdatering 2020-10-20
 
Barnens Vänners styrelse har beslutat att Kina inte längre kommer att vara ett alternativ för adoptionssökande. 

Det är ingen familj som berörs i nuläget av detta; vi har inte haft någon adoptionsansökan i Kina sedan 2018 då senaste adoptionen från landet genomfördes via vår förening.

En av förklaringarna är att de barn som vi idag ser är i behov av internationell adoption i Kina har utmaningar som få svenska adoptivsökande familjer känner öppenhet inför. En annan är att vi som organisation upplever att processen för att adoptera barn från Kina blir allt mer oförutsägbar jämfört med tidigare. 

Samarbetet med den kinesiska adoptionsmyndigheten CCCWA kommer att fortsätta genom den uppföljning som görs. Skulle förutsättningarna förändras finns förstås möjlighet att söka ny auktorisation för att starta upp samarbetet igen.

 

Barnen 

De barn som adopteras från Kina har övergivits och har okänd bakgrund. Barnen bor runt om i Kina i fosterhem eller på statliga barnhem, vars standard varierar.

Positiv utveckling i Kina, slopad ettbarnspolitik och ett stort antal ökade nationella adoptioner leder inte alltid till att barn med i förväg kända särskilda behov får familj. Vi har under de senaste åren sett en tydlig tendens att de flesta barn som blir tillgängliga för internationell adoption har flera och mer komplexa behov än tidigare. Det finns olika orsaker till detta men bl a beror det på att många barn med enklare och/eller opererbara särskilda behov numera kan få familj i Kina.

Barnen kan vara i alla åldrar från ett år och äldre och vi rekommenderar att sökande har en önskeålder för barn upp till minst 4 år.
 

Krav på adoptivföräldrar 

Krav på sökande par

 • Par som har en sammanräknad sambo- och giftermålstid på totalt minst två år när ansökan registreras i Kina. Om någon av de sökande varit gift TVÅ (ej en) gånger tidigare ska nuvarande sambo- och giftermålstid istället ha varat i minst fem år. Max två tidigare äktenskap per sökande. 

 • Sökande ska vara äldre än 30 år. Den äldsta i paret får vara max 50 år äldre än det tilltänkta barnet.

 • Ingen av makarna får ha ett BMI över 40 och sökande ska ha god hälsa; för mer information kontakta oss på kansliet.

 • En av makarna måste ha en tillsvidareanställning. 

 • Familjen ska ha en sammanlagd årsinkomst som motsvarar 10.000 USD per familjemedlem, det barn som nu ska adopteras inkluderat. Par som inte har barn sedan tidigare ska alltså ha 30 000 USD i inkomst tillsammans. En av makarna kan vara arbetslös, men A-kassa och statliga eller kommunala bidrag får inte räknas med i familjens inkomst. 

 • Familjens nettoförmögenhet ska motsvara minst 80.000 USD. Nettoförmögenheten räknas ut genom att skriva upp värdet på familjens alla tillgångar (t ex. fastighet, bilar, lösöre) och dra ifrån de skulder som finns. 

 • De sökande ska ha minst gymnasiekompetens eller yrkesutbildning på motsvarande nivå. 

 • Sökande får ha fem barn sedan tidigare, det yngsta ska ha fyllt tre år.
   

Krav på sökande kvinnliga ensamstående

 • Sökande ska vara kvinna över 30 år. Kvinnan får vara max 50 år äldre än det tilltänkta barnet.

 • Krav på BMI och hälsa, samma som för par.

 • Tillsvidareanställning.

 • Ensamståendes årsinkomst ska motsvara minst 30.000 USD om hon inte har barn sedan tidigare. Finns barn sedan tidigare ska årsinkomsten ökas med 10 000 per barn.

 • Ensamståendes nettoförmögenhet ska motsvara minst 100.000 USD.

 • Krav på utbildning, samma som för par.

 • Sökande får ha två barn sedan tidigare, det yngsta ska ha fyllt tre år.
   

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Kina 

Det går inte att skicka sin ansökan till Kina i nuläget.

Väntetid i Kina 

-

Adoptionsproceduren 

Adoptionsansökan skickas via Barnens Vänner till den centrala adoptionsmyndigheten CCCWA i Kina. CCCWA granskar och godkänner ansökan.I vissa fall är det CCCWA som gör matchningen mellan barn och familj. För barn med små eller stora i förväg kända särskilda behov är det istället auktoriserade samarbetsorganisationer som Barnens Vänner som får välja och föreslå familj till barn. Detta görs via ett onlinesystem med skyddade webbsidor. Frågor och svar om systemet finns här.

Adoptionsresan till Kina sker cirka 6-8 veckor efter familjen fått formellt barnbesked. Vistelsetiden är cirka två veckor och under den tiden besöks både provinsen där barnet bor samt Beijing. Resan arrangeras av den kinesiska researrangören China Peace International som bokar hotell, inrikes resor, tolk, guide och sightseeing åt familjen. 

Då adoptionen görs i enlighet med Haagkonventionen blir adoptionen genast giltig i Sverige. 

Uppföljning 

CCCWA kräver att totalt sex uppföljningsrapporter skrivs under barnets första fem år i Sverige. 

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från Kina. 

 

Adoptionskostnader till Barnens Vänner

ca 125 000:-

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 76 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

- Vårdkostnader

-

- Advokatkostnader

 -

- Översättningar och legaliseringar

 1 075 USD
ca 10 750:-

 - Domstolskostnader, pass o dyl

 90 USD
ca 900:-

 - Avgifter till övriga myndigheter

 1 330 USD
ca 13 300:-

 - Övriga kostnader

 -

 

Egna kostnader som tillkommer

ca 110 000 - 124 000:-

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 20 000:-

Flygbiljetter två vuxna och det barn som adopteras

ca 14 600 - 28 000:-

Logi och reseprogram för två vuxna och det barn som adopteras

 6 500 USD
ca 65 000:-

Övriga kostnader; tex visum**

4 500:-

Kostnader i samband med återrapportering

 ca 6 000:-

.

Summa kostnader 

ca 235 000  - 249 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 160 000 - 174 000:-

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige,
ersättningar till representanter i utlandet,
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för det/ de barn som adopteras
och avsättning till förpliktelsefond.

** Kostnad för resa till Stockholm kan
tillkomma pga att fingeravtryck måste
lämnas vid visumansökan

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetskontakt 

Barnens Vänners samarbetskontakt sedan 1994 är den centrala, statliga myndigheten China Center for Children´s Welfare and Adoption, CCCWA. CCCWA får från statliga barnhem runt om i Kina information om barn som behöver internationell adoption. 

Mer information om CCCWA finns på deras hemsida