Hongkong 

 
OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet  att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. Läs mer om skälen
här

 

 

Barnen 

Barnen som adopteras från Hongkong har känd social bakgrund. De är oftast omhändertagna av den sociala myndigheten i Hongkong och bor i fosterfamilj. 

Det är vanligt att barnen har en brokig social bakgrund där det förekommer missbruk, sjukdom och kriminalitet. I det konkurrenspräglade Hongkong har också barn med någon form av i förväg känt särskilt behov svårt att få en nationell adoptivfamilj. Barnen kan vara i alla åldrar från ett år och äldre. Vi rekommenderar att sökande har en önskeålder för barn upp till minst 7 år.

Krav på adoptivföräldrar 

  • Ingen av makarna får vara yngre än 25 år.
    Ingen övre åldersgräns. 

  • 3 års äktenskap. 

  • Ensamstående sökande ska ha ett starkt nätverk och stor barnerfarenhet eller utbildning inom vård eller pedagogik. Par prioriteras framför ensamstående.

  • Alla sökande ska ha avslutat 11 års formell utbildning.

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Hongkong 

Ingen ny ansökan kan skickas till Hongkong.

Väntetid i Hongkong 

Väntetiden varierar stort utifrån sökandes öppenhet för barns olika behov och önskeålder på barn. De familjer som senast fått barnbesked har inte haft någon väntetid i Hongkong; de har sett information om barn som "söker familj" under aktuellt på vår hemsida och sökt om adoption av det specifika barnet, läs mer nedan. 

Adoptionsprocedur 

Adoptionsansökan skickas via Barnens Vänner till ISS. ISS lämnar den vidare till den sociala myndigheten som som granskar den och meddelar resultatet till ISS. ISS matchar därefter familjen med barn.

I de fall ISS inte hittar någon lämplig familj till ett barn bland de väntande familjerna som finns på deras kölista, meddelar ISS detta till oss samarbetsorganisationer. Vi kan då lägga ut en kort information om att barnet "söker familj" under Aktuellt.

Adoptionsresan sker ca 6-9 månader efter det att familjen fått barnbesked. Familjen får under denna tid uppdateringar om barnet. 

Adoptionsprocessen är klar i Hongkong när familjen anländer och vistelsetiden är cirka en vecka. Resan görs på egen hand; familjerna blir omhändertagna av ISS och det är lätt att ta sig runt i staden. Vi tipsar om praktiska frågor som hotell och flyg.

Adoptionen fastställs i svensk domstol efter hemkomst till Sverige.

Uppföljning 

ISS kräver att kommunens handläggare skriver fyra uppföljningsrapporter under barnets första år i Sverige.

Kostnader vid adoptionen 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från Hongkong. 

 

Adoptionskostnader till Barnens Vänner 

ca 107 000:-

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 98 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

- Vårdkostnader

 -

- Advokatkostnader

 -

 - Översättningar och legaliseringar

 -

- Domstolskostnader, pass o dyl

 -

- Avgifter till övriga myndigheter

700 USD
ca 7 000:- 

- Övriga kostnader

 Egna kostnader som tillkommer

ca 56 000 - 64 000:-

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 17 000:-

Flygbiljetter och logi för två vuxna och det barn som adopteras

ca 38 000 - 

46 000:-

Övriga kostnader; tex visum

 1 000:-

Kostnader i samband med återrapportering

 -

.

Summa kostnader

ca 163 000 - 171 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 88 000 - 96 000:-

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige, 
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för det/ de barn som adopteras och avsättning till förpliktelsefond.

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetsorganisation 

Barnens Vänner samarbetar sedan år 2008 med International Social Service i Hongkong, ISS, som är auktoriserade att arbeta med internationella adoptioner. ISS får av den sociala myndigheten i Hongkong i uppdrag att hitta familj till barn som behöver en ny familj.

Utöver arbetet med internationella adoptioner arbetar ISS också med socialt hjälparbete; t ex stöd för invandrare, äldre och familjer. 

Läs gärna mer om ISS på deras hemsida och Facebooksida