Aktuellt

Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutade den 5:e maj att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Detta är ett ytterst tråkigt besked för alla inblandade parter, men att beslutet nu har fattats innebär att det finns goda möjligheter att genomföra en hållbar avveckling under en lång tidsperiod. 

Läs mer här.