Adoptionsprocessen 

OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. Läs mer om skälen här 

Känns det krångligt att behöva gå igenom en hel process för att bli förälder? Vänd på perspektivet och tänk att det istället var du som var tvungen att lämna ditt barn för adoption till en helt annan del av världen…

 

Steg 1 - Anmälan 

Anmäl er gärna till Barnens Vänner redan innan ni börjar er medgivandeutredning. Ni kan spara tid genom att börja med vissa förberedelser redan nu. 

Steg 2 - Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten i er kommun gör en utredning så att Socialnämnden kan ge er ett medgivande att ta emot ett barn genom adoption. Den skriftliga utredningen blir även en presentation av er i utlandet, vilket ställer krav på dess innehåll. Vi har stor erfarenhet av att läsa utredningar och hjälper er genom att läsa igenom er utredning så fort ni har fått den för genomläsning. Eventuella förtydliganden kan då göras redan innan utredningen färdigställs av utredaren, vilket kan spara tid.

Innan ni får ert medgivande ska ni gå en obligatorisk föräldrautbildning om adopterade barn och deras behov. Er utredare hänvisar er till de kurser som används i er kommun.
 
I Sverige kan sambos få medgivande för adoption. Observera dock att många ursprungsländer kräver att sökande par ska vara gifta. Medgivandet är giltigt under 3 år.  

Steg 3 – Gör ansökan

Med vår guidning och hjälp gör ni sedan i ordning den adoptionsansökan som ska skickas till utlandet. Ville ni inte anmäla er innan ni fick ert medgivande går det lika bra att göra det nu. Likaså hjälper vi er att välja land/ utlandskontakt om ni inte redan gjort det.  

Den ansökan som ska skickas utomlands görs i ordning i två steg. Först går vi igenom ett antal dokument och ger er ett så kallat förmedlingsbeslut, som ger er ett intyg på att vi kommer att förmedla er ansökan. Sedan gör ni klar och legaliserar er ansökan.  

Steg 4 – Väntan och barnbesked

Vi ringer alltid ut det glada beskedet att en familj har blivit vald till ett barn. 

Hur lång tid det tar efter det att ansökan har skickats till utlandet varierar. Vi har adoptionssökande som inte behöver vänta alls, de som får vänta längre och de som får vänta i många, många månader.  Det vi ser är att väntetiden ofta har en stark koppling till den adoptivsökandes öppenhet inför barns behov och ålder och vi informerar alltid om vilka faktorer som kan öppna upp möjligheter till en kortare väntetid.  

Steg 5 – Resa 

Hur lång tid efter barnbeskedet som familjen kan resa för att möta sitt barn varierar. Adoptionsresan ser också olika ut i olika länder t ex. i fråga om längd på vistelsen och vilka formaliteter familjerna deltar i under resan. 

Görs adoptionen enligt Haagkonventionen blir den automatiskt gällande i Sverige. Adoptioner från andra länder slutförs genom att Skatteverket erkänner det utländska domstolsbeslutet enligt LAIS. 

Steg 6 – Livet med barn

Efter hemkomst får ni möjlighet att summera och följa ert barns utveckling genom att göra uppföljningsrapportering. Rapporterna är förstås viktiga för de biologiska släktingar som kan vara involverade i processen, våra utlandskontakter, men även oss som förening; så att vi får förtroende att fortsätta förmedla adoptioner. I vissa fall underlättar rapporterna även för de adopterade som senare i livet vill söka sina rötter. 

Krångligt & svårt?

Vi hjälper er genom att steg för steg lotsa er igenom hela processen. Läs mer om hur vi arbetar i praktiken här. Och tveka inte att kontakta oss! 

Vill du se det hela grafiskt istället? Klicka här