#adoptionernasdag uppmärksammar internationell adoption

16 nov

Nu på onsdag den 18:e november är det adoptionernas dag och i år har vi aktiviteter hela veckan – digitalt förstås! 

Vi tre svenska adoptionsorganisationer, Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner vill uppmärksamma internationell adoption genom att lyfta fram olika berättelser och erfarenheter under veckan. I år under temat ”Adoption i ett livslångt perspektiv”. Du hittar inläggen på våra sociala medier via #adoptionernasdag

Vi arbetar med barn i centrum och då vi ser att många barn i världen fortfarande är i behov av att få en adoptivfamilj, fortsätter vi att framhålla adoption som en fantastisk möjlighet för den eller de som längtar efter att få bilda familj.

Barn blir som vi alla vet vuxna, och i år har vi fått hjälp av vuxna adopterade för att lyfta att adoption är något som påverkar och berör under hela livet.

Vuxna adopterade i Sverige

Barn har kommit till Sverige genom internationell adoption i mer än 50 år. Många av de fler än 50 000 internationellt adopterade i vårt land är idag vuxna som kan bidra med sina erfarenheter och tankar.

Något som synliggjorts är att adoption berör under hela livet, på gott och ont. Fredagens föreläsning ”Här är jag och jag är stolt över att ha två länder att få känna mig betydelsefull i” och veckans berättelser kommer att ge exempel på detta. Vi kommer också att få en inblick i vilka förutfattade meningar som finns om adoption och adopterade. Något vi arbetar för att försöka förändra.

Adopterades Rättigheter

Vuxna adopterades röster har säkerligen bidragit till att vi nu ser nya satsningar på det lagstadgade stöd som adopterade och deras föräldrar har rätt till. Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, arbetar nu med ett flertal uppdrag och kan till exempel nu hjälpa enskilda adopterade som söker sitt ursprung. Ett annat resultat av satsningarna är www.adopterad.com som erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd till adopterade.

Adoption utgår från barn som redan finns och behöver nya möjligheter. Barnet står i centrum under hela adoptionsprocessen. Barnets rättigheter och barnets bästa i själva adoptionsprocessen har under många år skyddats genom internationella konventioner.

Att adopterades rätt till stöd här i Sverige nu utvecklas är väldigt positivt. Tillsammans med många andra har vi tre adoptionsorganisationer försökt att påverka detta under många år.

Adoption påverkar och berör under hela livet. Det uppmärksammar vi under veckan genom #adoptionernasdag

#adoptionernasdag uppmärksammas i år under en hel vecka av oss tre svenska adoptionsorganisationer, för att lyfta adoption som en möjlighet att bilda familj. Följ och dela gärna våra inlägg! Dela gärna dina egna positiva bilder eller erfarenheter av adoption under #adoptionernasdag