"Sista" CSS-familjen - och vägen framåt

25 sep

Till veckan reser den familj som blev den "sista" att få barnbesked via CSS i Taiwan. Efter många år upphör CSS med förmedlingen av internationella adoptioner. 

CSS, som krävt att sökanden är aktivt kristna, har delvis på grund av detta genomfört förhållandevis få nationella adoptioner och myndigheterna i Taiwan anser att dessa varit för få i förhållande till de internationella. 

Efter april i år, då licensen löpte ut, har CSS enbart haft rätt att avsluta internationella ärenden där sökande var matchade med barn. Alla familjer som hade sin adoptionsansökan hos CSS via Barnens Vänner hann bli matchade innan april och nu till veckan åker alltså den "sista" familjen för att hämta sitt barn.

Ny licens för internationella adoptioner kan sökas tidigast om cirka två år. På grund av detta har CSS behövt göra förändringar i sin organisation. Ännu har vi inte fått så mycket information om hur framtiden ser ut för organisationen, men den internationella adoptionskoordinatorn Donna Justus kommer inte att arbeta kvar på organisationen och hennes plats kommer inte att fyllas i nuläget.

Familjer som nu i början av hösten rest för att hämta sina barn har berättat att CSS barnhem har många tomma platser; vi har inte fått någon information från CSS om hur situationen där ser ut eller vilka planer som finns för byggnaden. Inte heller vet vi om eller hur CSS kommer att fortsätta sitt arbete med nationell adoption.

En sak som fortsätter som tidigare är arbetet med uppföljningsrapportering, som är en viktig del i det sociala arbete som CSS gör med utsatta kvinnor. I många fall har CSS fortsatt kontakt med kvinnor som lämnat barn till adoption och rapporterna är oerhört viktiga för att kunna visa hur det går för barnen i Sverige.

En fråga som också är viktig även om arbetet med internationella adoptioner inte kommer att upptas är förstås röttersökning för de adopterade som vill få mer information till exempel om biologiska släktingar.

Barnens Vänner har arbetat med CSS ända sedan 1994 och vi kommer att ha fortsatta täta kontakter med organisationen. Cirka 200 barn har kommit till Sverige med hjälp av CSS och Barnens Vänner, så kontakter kommer att handla om uppföljningsrapporter, frågor från biologiska släktingar i Taiwan och adopterade som vill veta mer om sitt ursprung under de kommande åren. 

Så får framtiden utvisa hur verksamheten hos CSS kommer att se ut framöver.