Viktigt uppdaterad information från vår kontakt Cathwel, Taiwan

23 nov
  • Vi har uppdaterat informationen hos vår kontakt Cathwel, Taiwan

  • ·Medlemskap i Svenska Kyrkan ej något krav

  • ·De barn som adopteras från Cathwel har känd social bakgrund. De är vanligtvis från 1år och uppåtoch vi rekommenderar att familjer har en önskeålder för barn upp till minst 3 år.  Det förekommer också att syskongrupper behöver familj.

  • ·Sökande kan ha 2 barn under 18 år och adoptera ett tredje men barnlösa par prioriteras.

  • ·Väntetid varierar mellan cirka 0 till 24 månader beroende på de sökandes öppenhet för barnens bakgrund och ålder. Den biologiska familjen är delaktiga i att välja adoptivfamilj, vilket också påverkar väntetiden.

  • ·Barnet hämtas cirka 6 månader efter det att familjen har skickat åter adoptions- kontrakten till Cathwel. Familjen får under väntetiden utvecklingsrapporter om barnet.