Vi tar gärna emot fler ansökningar till våra kontakter på Taiwan

27 jun

Vi har under det senaste året kunna se att väntetiden mellan barnbesked och besked om att resa har minskat både för våra CSS och Cathwel familjer.

Vi kan konstatera att adoptionsprocessen fungerar bra i de båda domstolarna i Taipei, vilket är glädjande för alla inblandade.

Ni är välkomna att kontakta oss på kansliet för mer information via E-postl bv@bvadopt.se eller per telefon 0911-665 00