Välkomna hem från Taiwan!

20 aug

Den första familj som åkt till Taiwan för att hämta hem sitt adoptivbarn sedan Covid-19 spreds över världen är nu hemma igen!

Vi på Barnens Vänner önskar er och ert barn varmt välkomna hem till Sverige!

Vi har fler familjer på plats i Taiwan för att hämta barn just nu, som förstås blivit stärkta av att veta att det gått bra för er och andra "pionjärfamiljer".

Vi hoppas att utvecklingen fortsätter under hösten, vilket möjliggör för familjer att känns sig trygga nog att resa. Flyg har börjat gå igen, rutiner för Covid-19-test och karantänsboende i Taiwan börjar finnas, vilket är några av de faktorer som möjliggjort för familjerna att resa.