Uppdatering – resor i Coronatider

7 maj

MFoF har konstaterat att adoptionsresor kan ses som nödvändiga i dessa tider när UD avråder från resor till alla länder. Vad innebär detta i praktiken? Läs mer om olika faktorer som kan påverka här.   

Den 30:e april konstaterade Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF att adoptionsresor kan ses som nödvändiga i dessa tider när UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Exempel som MFoF ger är fall där ett beslut om adoption är fattat och familjen i Sverige är vårdnadshavare för barnet, eller fall där en resa till ursprungslandet är nödvändig för att ett beslut ska kunna fattas. 

Vad innebär detta i praktiken? Vi ser att det trots detta finns ett flertal faktorer som fortsatt försvårar resor till Taiwan, varifrån det är aktuellt att barn adopteras ifrån.

UD och Ambassaderna

MFoF är noga med att hänvisa familjer som står inför att fatta ett beslut om resor till UDs och ambassadernas sidor där det finns mer information. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, men för att få kontinuerlig information vill vi också tipsa om att hämta appen ”UD Resklar”.

Gäller reseförsäkringen trots UDs avrådan? 

UD är väldigt tydliga med att poängtera vikten av att vara försäkrad när man åker på resa utomlands. Om olyckan är framme och du behöver medicinsk eller annan hjälp kan det bli en dyr historia om man saknar reseskydd. Många försäkringsbolag villkorar sina reseförsäkringar med att de inte gäller om UD avråder till resor till ett land. Varje familj måste säkerställa med det försäkringsbolag där man har hemförsäkringen, eller annat bolag, att reseförsäkringen gäller nu när UD avråder resor till alla länder, men där MFoF konstaterat att adoptionsresor kan anses som nödvändiga.  

UD kan hjälpa svenskar utomlands genom att ge information t ex om läkare i det land du befinner dig, kontakt med personer hemma eller larmcentraler, men kan aldrig ge ekonomisk hjälp. 

Barn som adopteras genom Barnens Vänner omfattas av en reseförsäkring via ERV. ERV har bekräftat att försäkringen tackvare MFoFs konstaterande gäller trots UDs avrådan. 

Flyg

Den resebyrå som Barnens Vänner samarbetar med lyfter att det i nuläget är svårt att hitta flyg. Det går att hitta resor, men kan vara svårt att få en genomgående biljett från Sverige till Taiwan. Priserna är förstås höga och t ex KLM meddelar att de som läget ser ut nu, inte kommer att flyga passagerare förrän tidigast 3:e juli.

14 dagars karantän i Taiwan

Taiwan har stängt sina gränser för utländska besökare. Man måste därmed söka om ett särskilt inresetillstånd via Taipei Mission i Sverige för att få åka till landet. Får man ett tillstånd behöver man dock sitta i karantän i 14 dagar. Det kan göras på särskilda hotell. Man får inte gå ut t ex för att handla mat och måste rapportera sitt hälsotillstånd under dessa dagar, vilket förstås kan vara prövande.

Våra samarbetskontakter i Taiwan

Våra samarbetskontakter arbetar precis som vi på Barnens Vänner med att se vilka möjligheter som finns under denna väldigt speciella tid. Eftersom ingen vet hur situationen kommer att se ut framöver är det naturligt att fokusera på de ärenden där domstolsprocesserna gått långt, eller avslutats. Ingen av de tre organisationerna kan ge allmänna råd eller rekommendationer, utan dialog kommer att föras för varje enskilt fall som blir aktuellt.
 

MFoFs tydliggörande hittar du här