Uppdaterad information om Kina

7 sep

Barnens Vänner har sedan många år tillbaka , tillstånd att arbeta med adoption av barn med särskilda behov genom ett specifikt on-linebaserat ansökningssystem.

 Utöver Barnens Vänner är drygt 100 organisationer runt om i världen anslutna till samma system. Genom skyddade webbsidor får vi tillgång till information om de barn som är i behov av familj. Det finns fortfarande många barn  i Kina som behöver familj. 

Emellertid har vi under 2016 gradvis sett en förändring av vilken typ av diagnoser som barnen i on-line systemet har, med en tydlig tendens att de flesta barnen som finns tillgängliga för internationell adoption idag har flera och mer komplexa diagnoser än tidigare. Det finns olika orsaker till detta men bl a beror det på att många barn med enklare och/eller opererbara särskilda behov numer kan få familj i Kina.

 Denna förändring innebär just nu att väntetiden förväntas bli längre från det man sänt sina adoptionshandlingar till Kina tills man är hemma med barn.

Familjer som är intresserade av Kinas adoptionsprogram är välkomna att kontakta kansliet för mer information om vilka barn som är behov av en adoptivfamilj.