Två barnbesked från St Lucy

21 sep

Barnbeskeden fortsätter också att komma från St Lucy i Taiwan.

  • En familj har fått en treåring; deras väntetid blev cirka 11 månader.

  • En familj har fått ett barn under tre år. De fick vänta cirka 4 månader på sitt barnbesked.

Vi på kansliet önskar ett varmt grattis till bägge familjer som fått dessa fantastiska besked!