Två "snabba" barnbesked från CSS

10 jun

Vi har också fått två nya barnbesked från CSS i Taiwan, dit vi också gärna skickar nya ansökningar!

  • Än en gång fick en familj inte någon egentlig väntetid eftersom de inte hann skicka sin adoptionsansökan till CSS innan de fick information om barnet som de blivit valda till. Barnet är under 3 år.

  • En familj fick en väntetid på cirka 7 månader och de har fått en 3-åring.

Till bägge familjer önskar vi varmt, varmt grattis och vi efterlyser samtidigt fler familjer som vill skicka sin ansökan till CSS.