Tillfälligt stopp för nya ansökningar till CSS i Taiwan

17 sep

CSS i Taiwan meddelar att de för närvarande inte kan ta emot fler nya adoptionsansökningar. 

Skälet är att de har många ansökningar som väntar på att bli matchade med barn, samtidigt som antalet nationella adoptioner ökar. Anpassningen fortsätter också till situationen i Taiwan där de barn som är aktuella för adoption bär på olika sårbarhetsfaktorer eller har hunnit fylla några år.   

En ny översyn kommer att göras under våren 2019, varefter nytt beslut kommer om stoppet kan hävas eller ska förlängas.