Taiwan efterlyser fler nya ansökningar

23 feb

Efter Barnens Vänners besöksresa i Taiwan kan vi hälsa från både Cathwel, CSS och St Lucy som vill ta emot fler ansökningar från adoptivsökande familjer.

Behovet av ansökningar från familjer som har en öppenhet för barns bakgrund och ålder är stort. Ingen av våra samarbetskontakter har en stor mängd ansökningar som väntar på att matchas med barn.

I våra möten får vi höra att de många barn som finns i fosterhem i Taiwan uppmärksammas allt mer och att det mer tydligt än tidigare arbetas för att barnen ska få en permanent placering, helst i form av en nationell adoptivfamilj. De yngsta barnen utan komplicerad bakgrund adopteras ofta av familjer i Taiwan. Många barn har dock bakgrunder eller en ålder som gör det svårt för dem att få en familj i Taiwan och behovet av internationell adoption är fortfarande stort.

Numera föds det färre barn i Taiwan och på grund av detta finns en politisk vilja att de barn som behöver en ny familj ska få stanna i Taiwan; organisationerna märker det tydligt i samarbetet med sina myndigheter. En trolig orsak till nedgången i födelseantalet är att det förmedlas en oro via medier att landet har en dålig ekonomi.

Antalet familjer som adopterar nationellt i Taiwan är dock fortfarande för få och det saknas fortfarande skyddssystem som skulle underlätta t ex för ensamstående föräldrar i landet.

Om en ung ogift kvinna blir gravid är det inte lika skamfyllt som det varit tidigare men det är svårt om hon inte har ett starkt stöd från sin familj. Kostnaden för barnomsorg är dyr och många barnfamiljer är beroende av stöd av far- och morföräldrar för att kunna hämta barn före kl.18:00 då förskolorna stänger. De flesta familjer är beroende av två inkomster och det är vanligt att föräldrar är borta 10-12 timmar per dag från hemmet. 

Information om respektive organisations krav på sökande, kostnader mm hittar du om du klickar på respektive puff i högerkanten.