Samarbete med Kina avslutas

20 okt

Barnens Vänners styrelse har beslutat att Kina inte längre kommer att vara ett alternativ för adoptionssökande. 

Det är ingen familj som berörs i nuläget av detta; vi har inte haft någon adoptionsansökan i Kina sedan 2018 då senaste adoptionen från landet genomfördes via vår förening.

En av förklaringarna är att de barn som vi idag ser är i behov av internationell adoption i Kina har utmaningar som få svenska adoptivsökande familjer känner öppenhet inför. En annan är att vi som organisation upplever att processen för att adoptera barn från Kina blir allt mer oförutsägbar jämfört med tidigare. 

Samarbetet med den kinesiska adoptionsmyndigheten CCCWA kommer att fortsätta genom den uppföljning som görs. Skulle förutsättningarna förändras finns förstås möjlighet att söka ny auktorisation för att starta upp samarbetet igen.