Rötterresa med CSS senareläggs

19 feb

CSS i Taiwan meddelade i januari att de i sommar för första gången skulle anordna en kulturell och språkinriktad rötterresa för adopterade. På grund av Coronaviruset har CSS meddelat att resan kommer att senareläggas. 

Mer information om när resan kan genomföras kommer att komma längre fram.