Pågående forskning om familjebildning och Covid-19

13 apr

Vi vill hjälpa forskaren Kelsey Marr att komma i kontakt med personer som berättar om sina erfarenheter om Covid-19 och planer på adoption/ adoptionsprocesser. Så här skriver hon;

"My research is broadly focused on the ways in which the COVID pandemic is potentially disrupting reproduction for people living in Sweden— whether people are waiting until after the pandemic to have/adopt children, if it has changed their minds about if/when to have/raise kids, and the struggles of adoption in Sweden during this time"

Mer om projektet kan du läsa här

Är du intresserad eller vill komma i kontakt finns hennes epostadress