Översyn om internationella adoptioner klar

2 feb

I fredags publicerades "Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten", som Statskontoret gjort på uppdrag av regeringen.

Statskontoret bedömer att den nuvarande organiseringen av adoptionsverksamheten ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. 

Ett antal försag lämnas dock för att arbetet med adoptioner ytterligare ska stärkas och utvecklas: 

  • Kommunernas arbete med medgivandeutredningar bör samlas till och genomföras av ett färre antal kommuner.

  • MFoF bör förbättra det stöd myndigheten ger till kommunerna.

  • MFoF bör inom ramen för sitt instruktionsenliga tillsynsuppdrag även kunna ge viss rådgivning och stöd till adoptionsförmedlingarna.

  • MFoF bör samarbeta mer med övriga nordiska länder gällande tillsyn och auktorisation för de samarbetsländer som de nordiska länderna har gemensamt.

  • Samarbetet mellan MFoF och UD bör fortsätta att förbättras i syfte att få tillgång till information om ursprungsländerna.

  • MFoF bör fortsatt göra minst två tillsynsresor per år till de ursprungsländer som Sverige samarbetar med.

  • Regeringen bör ge ett uppdrag till MFoF att se över hur enskilda adoptioner ska hanteras i Sverige.

  • MFoF bör i sin tillsyn fortsätta att följa upp hur förmedlingar hanterar att lämna ut adopterades arkivhandlingar.

  • MFoF bör uppmärksamma förmedlingarna på att de ska åtgärda sina ekonomiska underskott. 

  • MFoF behöver också ha beredskap för att hantera framtida eventuella avvecklingar av förmedlingar. 

Hela rapporten kan läsas här