Ordföranden tar ordet

4 okt

På förekommen anledning tar jag ordet och friheten att tillrättalägga ett påstående som kommit till Barnens Vänners kännedom.

En av våra nyblivna medlemmar rapporterade till vårt kansli, att det fanns rykten i svang, att Barnens Vänner skulle gå i konkurs. Trots detta valde vår nya medlem att ändå bli medlem i BV.

Till alla våra eventuella belackare och till alla övriga vill jag bestämt dementera det ovan relaterade ryktet. Barnens Vänner kommer inte att försättas i konkurs. Vi har en stabil och god ekonomi som vi sköter på allra bästa sätt, vilket, inte minst, vårt senaste bokslut, liksom även de för tidigare år, utvisar.

Jag har varit ordförande i föreningen sedan våren 1999 och under denna tid har det inte vid något tillfälle funnits varken anledning eller tankar på nedläggning och än mindre konkurs.

Påståendet är gripet ur luften och saknar varje form av sanningshalt.

/ Ordförande Thomas Lindqvist

 

Barnens Vänners styrelse med ordförande Thomas till vänster. Michael Öhlund saknas på bilden