Ökat antal hemkomna barn för 2015

4 jan

39 härliga barn fick adoptivfamilj i Sverige med hjälp av Barnens Vänner under 2015!

Av dessa var två syskongrupper om 2 respektive 3 barn. Det vill säga att vi hjälpte 36 familjer i Sverige att adoptera.

2014 var antalet barn 32; vi hjälpte då inga syskongrupper att få familj.

Fördelningen mellan länderna ser ut så här;

  • Taiwan: 25 barn (18 från CSS/ 6 från St Lucy och 1 från Cathwel)

  • Kina: 12 barn

  • Kenya: 1 barn

  • Hongkong: 1 barn