Nytt samtalsstöd till adopterade

7 maj

Stödet till adopterade i Sverige fortsätter att utvecklas vilket är mycket glädjande!

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF, får i uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som så önskar. Detta ska utgöra ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

"Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra stödet till adopterade. Detta utökade samtalsstöd kommer att vara till hjälp för den enskilde och synliggöra hur behovet i målgruppen ser ut, säger socialminister Lena Hallengren."

Läs mer på MFoFs hemsida