Nytt från Taiwan

14 mar

Carin och Lisbeth är hemkomna från sin besöksresa till Taiwan där de har besökt våra tre samarbetskontakter. Här finns en sammanfattning av de nyheter och den information de fick under resan.

Medvetenheten om Sverige och flyktingsituationen är stor i Taiwan; på alla tre besök diskuterades våra stängda gränser och t ex om detta påverkar Migrationsverkets handläggning av adoptionsärenden.

Alla tre organisationer arbetar i samma miljö och situation där allt fler kvinnor som söker hjälp har en bakgrund med drogmissbruk. I allt fler ärenden finns också uppgifter om att den biologiska mamman har ”mild mental retardation/deficiency”. Det kan vara svårt att avgöra vad detta handlar om; det kan ibland också röra sig om sociala svårigheter och om att få en ”handbook” dvs en diagnos för att få en statlig ekonomisk ersättning. Organisationerna försöker ofta se ett helhetsperspektiv, t ex om mamman klarat av att gå i skola, för att få lite vägledning. Står det ”moderate eller severe mental retardation/deficiency” är mer troligt att mamman har större svårigheter.

Utvecklingen med nationella adoptioner går framåt och de ser att allt fler barn får en adoptivfamilj i Taiwan. Dock är det fortsatt många barn som behöver internationell adoption.

Några specifika nyheter från respektive organisation;

Cathwel

  • Åldersgränsen för sökande är 40 år. De öppnar dock upp för att sökande i åldrarna 40 – 45 år kan adoptera barn som är äldre än 3 år

  • Vi kommer inte att ändra information om väntetider hos Cathwel på vår hemsida, då många sökande får barnbesked inom 3 år och Cathwels kö av väntande familjer inte är alltför lång. Men de menar att det är viktigt att familjen har en öppenhet gällande barns bakgrund och situation; Cathwel har också sökande i sin kö som av olika skäl har väntat sedan 2009

CSS

  • Utifrån att CSS ser att vissa familjer får vänta i 2 -2,5 år och vi ser att några av våra familjer har väntat i längre än 18 månader kommer vi att ändra uppgifter om väntetiden på vår hemsida; från cirka 6- 18 månader till cirka 6- 30 månader. CSS vill på samma sätt som Cathwel lyfta fram att det är viktigt att sökande familjer känner öppenhet gällande barnens bakgrund

St Lucy

  • St Lucy vill att vi ändrar kravet på äktenskapstid till 3 år för nya sökande. Undantag kan dock fortfarande göras vid långt samboskap. Kontakta kansliet för mer information. (har tidigare varit 2 år + 3 års sammanboende)

  • Sökande som är i åldrarna 45-50 år kan bli aktuella för barn äldre än 6 år