Nyheter om Kenya

30 sep

Den 29 september meddelade domstolen i Nairobi Kenya att två av de tre barnens DNA tester är positiva och visar att det är barnens mödrar som trätt fram och efterfrågat dem. Det tredje fallet är negativt och matchar inte den släkting som trätt fram. Domstolen meddelade också att de fredagen den 2 oktober kommer att lämna ytterligare information om de enskilda fallen och den fortsatta processen. De svenska adoptionsorganisationerna utgår från att domstolen tar beslut utifrån vad som är bäst för barnen och att de omhändertagna barnen i Kenya så snart som möjligt skall återförenas med sin ursprungsfamilj om och när ansvarig myndighet bedömer familjen som lämplig vårdnadshavare samt att det barn vars ursprung fortsatt är okänt återförenas med sin fosterfamilj så att adoptionsprocessen kan fortskrida. Under dessa, för alla parter tragiska omständigheter, är det också vår fortsatta mening, att barnen bör behandlas utifrån barnets bästa och att ansvariga myndigheter bör medverka till att anknytning och tillit till vuxna bibehålls. Vi adoptionsorganisationer bistår familjerna för att underlätta samarbetet mellan alla parter och lämnar stöd till de berörda.