Nya argument för utveckling av PAS; stöd efter adoption

16 okt

EurAdopt har efter en lång tids arbete tagit fram dokumentet "EurAdopt’s Demand for Minimum Standards for Post-Adoption Services". Dokumentet innehåller bland annat referenser till forskning inom området, goda exempel på stöd som redan finns runt om i Europa och krav på förbättringar. 

Totalt finns tre dokument

  • Huvuddokumentet "EurAdopt’s Demand for Minimum Standards for Post-Adoption Services" 

  • "Manifesto Post Adoption services" - en kortare sammanfattning

  • "Annex EurAdopt PAS Statement" - enkätsvar som legat till grund för arbetet

Alla tre hittar du här

Mona hos oss på Barnens Vänner är just nu Sveriges representant i EurAdopt och har varit aktiv i den arbetsgrupp som tagit fram dokumentet. Även Adoptionscentrum och Barnen Framför Allt är medlemmar i EurAdopt.