Mer info om augustis barnbesked

8 sep

Informatören Mona är hemma igen efter sin plötsliga resa till Kenya, och efter önskemål om detta uppdaterar vi informationen om de barnbesked vi fått under sommaren.

Vi har lämnat barnbesked till

  • 1 familj som haft sin ansökan hos Cathwel i Taiwan. Familjen har väntat i cirka 20 månader

  • 1 familj som haft sin ansökan hos CSS/ Taiwan. De fick en väntetid på 3 månader

  • 1 familj som ska adoptera från St Lucy/ Taiwan som har väntat i cirka 6 månader

  • 1 familj som skickat sin ansökan till Kina, som fick vänta i cirka 1 månad

Alla barn är under 3 år och vi på kansliet grattar alla familjerna igen!