MFoF får ökat anslag för stöd till adopterade

25 okt

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har fått gehör på sin skrivelse om behov av stöd i samband med adoption och nu föreslår regeringen att MFoF får höjt anslag.

MFoF skriver på sin hemsida att de med hjälp av anslagshöjningen kommer att:

  • samordna den obligatoriska föräldrautbildningen. Kommunerna har fortsatt ansvar att anvisa till föräldrautbildning. MFoF kommer att ansvara för utbildningsmaterialet, kvalitetssäkring och uppföljning av utbildningarna. Utbildningarna planeras ske regionalt med uppstart senare delen av 2020.

  • upprätta och förvalta en kunskapssammanställning om internationell adoption som riktar sig till de som i sin profession möter adopterade.

  • utforma en nationell modell för tidigt stöd efter adoption för att ge förutsättningar för ett jämlikt stöd över landet.

  • skapa en struktur för processen att söka sin ursprungsfamilj, ett metodstöd för kommuner i sitt uppdrag att ge stöd efter adoption som även blir användbart för den adopterade själv.

Länk till MFOFs sida där nyheten finns hittar du här

Vi på Barnens Vänner är glada över att frågan om stöd i samband med adoption nu har uppmärksammats på regeringsnivå och att arbete för att förbättra det kan påbörjas.