Kansliet permanent stängt

3 sep

I enlighet med tidigare beslut har nu kansliet stängt.

I augusti genomfördes sista adoptionen via Barnens Vänner. Adoptionsverksamheten har i och med detta upphört. För den som vill ta del av sin adoptionsakt eller har andra frågor hänvisar vi till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF. www.mfof.se

Ni som är intresserade av adoption kan istället ta kontakt med Adoptionscentrum eller Barnen Framför Allt.

Vi vill passa på och tacka för de 43 år som vi varit i verksamhet.