Information angående Kenya

18 aug

På fredagen den 14:e augusti beslöt en kenyansk domstol att tre barn som under ett flertal månader bott tillsammans med sina blivande adoptivföräldrar i Kenya skulle omhändertas och omgående föras från de familjer de levt med. De tre fallen gäller två svenska familjer och en dansk. Anledningen till beslutet om omhändertagandet är att personer som uppger sig vara släkt med barnen har efterfrågat dem. En utredning är nu påbörjad.

De svenska adoptionsorganisationerna, Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner, koordinerar nu stödinsatser till berörda familjer och till övriga familjer i Kenya som lever med sina tilltänkta adoptivbarn.

De svenska adoptionsorganisationerna har kontakt med ansvarig adoptionsmyndighet i Sverige, MIA samt svenska ambassaden i Nairobi.

Idag, tisdag, reser en representant från oss svenska adoptionsorganisationer till Kenya. Vår gemensamma representant kommer i huvudsak ge stöd till adoptivfamiljerna och underlätta samarbetet med de ansvariga i Kenya.

För närvarande befinner sig elva svenska familjer i Kenya i olika stadier av adoptionsprocessen. Det aktuella domstolsutslaget berör två av dessa familjer.

Fakta:
Det följer kenyansk praxis vid internationella adoptioner att de adopterande familjerna lever tillsamman med de tilltänkta barnen under en längre tid innan adoptionen genomförs. I kenyansk mening lever dessa barn i en fosterfamilj.

Innan barnet föreslås för adoption görs en utredning av ansvarig myndighet. Den pågår i 6 månader från det att ett övergivet eller föräldralöst barn har registrerats hos Children’s Department och då görs en görs en grundlig utredning om barnets situation och bakgrund. Först därefter övergivandeförklaras barnet och blir tillgängligt för adoption. I utredningen ingår att försöka hitta föräldrar/släkt som kan ta hand om barnet.

Barnen vistas på barnhem under denna perioden och fram till deras blivande familj har en godkänd ansökan och anlänt till landet. De blir då barnets fosterfamilj i enlighet med kenyansk lagstiftning.

Sverige har samarbetat med Kenya sedan 2008. Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner har förmedlat totalt 188 adoptioner från Kenya t o m 2014.

Sedan december 2014 sänds inga nya ansökningar till Kenya. Man har ett tre-årigt moratorium och ansvarig myndighet i Kenya har beslutat om att slutföra pågående internationella adoptioner men påbörjar inga nya under denna perioden.

Vill du veta mer?Kontakta oss på kansliet, så blir du hänvisad till någon som kan svara på frågor